Urocentrum Brno
urologie, kam se pacienti nebojí

tel.:  549 257 130

adresa          mapa

Purkyňova 35e
Královo Pole, Brno
Ordinační
doba

Ceník

Jsme smluvní zdravotnické zařízení všech zdravotních pojišťoven v České republice.

Pokud jste občan České republiky nebo jakékoliv jiné země Evropské unie, pak v našem zdravotnickém zařízení neplatíte žádné urologické vyšetření.

SEZNAM VÝKONŮ HRAZENÝCH V HOTOVOSTI

Služby recepce - objednávkového a organizačního systému

(zahrnuje objednávání pacientů, pře - objednávání pacientů, aktuální telefonické upozornění na změnu ordinační doby, balená voda zdarma – za účelem hydratace před zákrokem, wifi připojení zdarma, televizní poplatky, možnost parkovat po dobu vyšetření na vyhrazeném parkovacím místě v objektu.)
250 Kč jednou ročně
Vstupní vyšetření pacienta (včetně základní laboratoře) bez doporučení a bez předchozího laboratorního vyšetření odesílajícího lékaře 150,- Kč
Akutní vyšetření moče přístrojem CobasU411
(na výslovnou žádost pacienta, který nechce čekat na výsledek zpracovaný do 24 hodin laboratoří)
50,- Kč
Konzultace před rozsáhlejším operačním zákrokem á půl hodiny
(na výslovnou žádost pacienta)
500,- Kč
Zaslání receptu elektronicky (poplatek za zhodnocení zdravotního stavu neakutního pacienta, posouzení jeho dokumentace a vyloučení alergické reakce před event. zasláním elektronického receptu ) 50,- Kč za recept
Poplatek za vstupní sexuologické vyšetření (včetně komplexního laboratorního vyšetření ) 900,- Kč
Poplatek za každé kontrolní sexuologické vyšetření (dle rozsahu) 100 - 200,- Kč
Zaslání receptu elektronicky na lék z oblasti sexuální medicíny 50,- Kč za recept
Zhotovění kopie dokumentace (za půl hodiny přípravy)
( v souladu s § 66 odst. 3 zákona č. 372/2011 Sb. „O zdravotních službách“)
570,- Kč

Poplatky nehradí pacienti, kteří se na recepci prokáží „Rozhodnutím o pomoci v hmotné nouzi“ nebo průkazem OZP (www.uradprace.cz/prukaz-ozp)

Ceník platný od 29. listopadu 2021Zdravotní pojišťovny odmítly urologickým ambulancím (všem, nejen naší) nasmlouvat a tedy hradit vyšetření moče. Argumentují tím, že toto vyšetření je dostupné v biochemických laboratořích, kterým ji pojišťovny hradí. V případě akutního zánětu močových cest je vhodné podat léky okamžitě. To je možné pouze tehdy, pokud se močová infekce potvrdí – tedy pokud je ihned laboratorně vyšetřena moč. V případě akutních obtíží Vám naše urologie akutně vyšetří moč na automatickém analyzátoru „Urisys Roche“. Za toto vyšetření účtujeme 50 Kč. Je ovšem také možné, abyste počkali do dalšího dne, kdy nám dojdou výsledky vyšetření moče z laboratoře. Pak je vyšetření moče zdarma. Pro Vaši představu, z průměrně šedesáti ošetřených pacientů denně, považujeme jen asi u dvou pacientů denně za vhodné, vyšetřit moč akutně.

Naše zdravotnické zařízení nemá s pojišťovnami zvláštní smlouvu na sexuologické vyšetření, i když toto vyšetření běžně poskytuje. První sexuologické vyšetření se hradí hotově (prosím přečtěte si záložku „Sexuologická vyšetření“), každé další sexuologické vyšetření se považuje za součást běžného urologického vyšetření a proto je zdarma.

Někdy se stane, že pacient k nám po úspěšném vyléčení pociťuje vděčnost. Pracuje u nás pohledná lékařka a půvabné zdravotní sestry. Ti ocení, když jim přinesete třeba květinu, kterou rádi vystavíme na recepci. Tak zkrášlíte prostředí naší ambulance jak nám, tak Vám. Naši lékaři pracovali krátce v Londýně a v Holandsku, ve vyspělých zemích je krajně neobvyklé nosit lékaři alkohol – tuzemský zvyk nosit lékaři slivovici či tvrdý alkohol jako poděkování, považujeme za vzpomínku na komunismus. Lékaři na našem pracovišti destiláty od pacientů nepřijímají.

Pokud chcete našemu zdravotnickému zařízení věnovat finance jako sponzorský dar, pak Vám o tomto daru zašle náš advokát Darovací smlouvu. Ta dárci garantuje, že jeho dar bude skutečně využit pro zdravotnické účely a umožní mu snížit daňový základ.

Upozornění pro cizince        United-Kingdom flag Germany flag Russia flag Italy flag Ukraine flag Vietnam flag

Ne všechny naše zdravotní sestry hovoří nějakým cizím jazykem. Pokud se chcete objednat telefonicky nebo jdete jen na odběry, pak je tedy dopředu zřejmé, že budete komunikovat jen se sestrou a ne s lékařem. V takovém případě Vás prosíme, aby telefonické objednání vyřídil někdo, kdo hovoří česky.

Když k nám jdete na odběry vůbec poprvé, pak s sebou vezměte někoho, kdo hovoří česky.

Jestliže však máte zprávu od našeho lékaře z minulého ošetření v Urocentru, pak žádný doprovod nepotřebujete ani na odběry. Sestra si ve Vaší zprávě přečte, co Vám má v moči nebo krvi nechat vyšetřit.

Postup u lékaře:

Pokud hovoříte srozumitelně anglicky, německy nebo rusky, pak budete ošetření zdarma (za podmínky, že jste občané Evropské unie).

Někteří cizinci, kteří nejsou z Evropské unie, jsou dlouhodobě zdravotně pojištěni v ČR, pak je ošetřujeme zdarma.

Pokud nejste občané Evropské unie a přitom jste pojištěni v České republice na omezenou dobu (např. Váš zaměstnavatel Vás v ČR pojistil), pak požadujeme platbu za ošetření v hotovosti podle platného číselníku lékařských výkonů. Dodržujeme pravidlo jeden bod se rovná jedna koruna. Po každé návštěvě obdržíte potvrzení o platbě. Podle dosavadních zkušeností, nejsou s následným proplácením provedeného vyšetření v našem zdravotnickém zařízení u zdravotních pojišťoven problémy.

Tento postup volíme proto, že nemáme zvláštní oddělení pro účtování zdravotní péče takzvaným smluvním pojištěncům. Pokud je tento postup pro Vás příliš zdržující, pak se prosím v Brně obraťte na jednu z urologií obou Fakultních nemocnic, které oddělení pro smluvní pojištěnce mají.

Běžně ošetřujeme cizince zejména anglicky, německy nebo rusky hovořící. Ošetřujeme také často cizince z Itálie, Vietnamu a Ukrajiny.

Zvláštní případ nastává, pokud cizinec nehovoří srozumitelně anglicky, německy nebo rusky. Prosím pochopte, že pokud nedokážete odpovědět např. na otázku „zda jste na něco alergický“, pak bychom Vás vystavovali nepřípustnému riziku, pokud bychom Vás jakkoliv léčili. V takovém případě vyžadujeme přítomnost tlumočníka – stačí rodinný příslušník.

Vyšetření v případě překladu každé jednotlivé věty trvá nejméně dvojnásobnou dobu proti vyšetření česky hovořícího klienta. Proto požadujeme platbu 500 Kč za první vyšetření a 200 Kč za každou další návštěvu. Tuto platbu požadujeme i v případě, že je cizinec, který nerozumí ani anglicky ani německy ani rusky, pojištěn v České republice. Na tyto platby vystavujeme opět příjmový pokladní doklad.

BĚŽNÁ ORDINAČNÍ
DOBA

Pondělí - Pátek
8:00 - 14:00

SPECIALIZOVANÉ PORADNY

Pondělí a Čtvrtek
14:00 - 18:00

UPOZORNĚNÍ PRO
AKUTNÍ PACIENTY

Dostavte se prosím v dopoledních hodinách s nějakou močí v močovém měchýři. Provedeme laboratorní vyšetření a ošetříme Vás ve stejný den po běžné ordinační době na základě výsledků z laboratoře.