Urocentrum Brno
urologie, kam se pacienti nebojí

Vaše práva v našem zdravotnickém zařízení

tel.:  549 257 130

adresa          mapa

Purkyňova 35e
Královo Pole, Brno
Ordinační
doba

Charakteristika pracoviště - O nás

Urocentrum Brno je ambulantní zdravotnické zařízení zabývající se celou šíří urologie a sexuologií. Urocentrum Brno založil a do současnosti vede MUDr. René Skoumal. Naše zdravotnické zařízení zahájilo svou činnost 2.9.1994. V tento první ordinační den přišlo na vyšetření prvních 11 pacientů, k 31.12.2011 mělo Urocentrum Brno v péči 31 359 pacientů.

Velmi si vážíme důvěry s námi pravidelně spolupracujících asi sto dvaceti zdravotnických zařízení od praktických lékařů, přes internisty a gynekology až po Fakultní nemocnice.

Náplní naší práce je veškerá ambulantní diagnostika a léčba onemocnění ledvin a močových cest. Děti léčíme až po dosažení věku 15-ti let. Podstatný objem poskytované péče tvoří léčba onemocnění prostaty, jejího nezhoubného zvětšení a dále diagnostika nádorů a zánětů prostaty. V oblasti nadstavbových oborů urologie se specializujeme zejména na léčbu močových infekcí a na diagnostiku a léčbu úniku moče - močové inkontinence. Provozujeme specializovanou urodynamickou laboratoř a poradnu pro neoperační léčbu poruch udržení moče. Další oblastí našeho zvýšeného odborného zájmu je léčba sexuálních poruch – viz záložka sexuologické vyšetření. V oblasti léčby neplodnosti těsně spolupracujeme s Centrem asistované reprodukce prof. MUDr. Pavla Ventruby DrSc., FN Brno.

Pacienty v Urocentru přijímáme s doporučením odesílajícího lékaře i bez jakéhokoliv doporučení. Nicméně pokud pacient doporučení má, pak se snažíme s odesílajícím lékařem maximálně spolupracovat. Pacient od nás dostává při každé návštěvě písemnou zprávu a při stanovení diagnózy celostránkový souhrn vyšetření pro svého odesílajícího lékaře. Odesílajícímu lékaři jsme kdykoliv k dispozici pro potřebu případné konzultace o jeho pacientovi.

Klademe dále důraz na spolupráci s rodinou pacienta, pokud si to pacient přeje. Uvítáme přítomnost jiného rodinného příslušníka při vyšetření a snažíme se např. manželce nebo dospělým dětem našeho nemocného vysvětlit, jak mohou přispět k jeho léčbě v domácím prostředí.

Pokud stav našeho nemocného vyžaduje hospitalizaci, pak velmi úzce spolupracujeme s nemocnicí, kde je pacient hospitalizován. Tím nabízíme našim pacientům péči od prvního kontaku, přes diagnózu, případnou operaci a následnou pooperační péči.

BĚŽNÁ ORDINAČNÍ
DOBA

Pondělí - Pátek
8:00 - 14:00

SPECIALIZOVANÉ PORADNY

Pondělí a Čtvrtek
14:00 - 18:00

UPOZORNĚNÍ PRO
AKUTNÍ PACIENTY

Dostavte se prosím v dopoledních hodinách s nějakou močí v močovém měchýři. Provedeme laboratorní vyšetření a ošetříme Vás ve stejný den po běžné ordinační době na základě výsledků z laboratoře.