Urocentrum Brno
urologie, kam se pacienti nebojí

Vaše práva v našem zdravotnickém zařízení

tel.:  549 257 130

adresa          mapa

Purkyňova 35e
Královo Pole, Brno
Ordinační
doba

POZOR - aktuální sdělení

Dne 7. dubna 2020 sdělujeme našim pacientům:

Opakovaně jsme obdrželi z Ministerstva vnitra předepsané ochranné pomůcky. Lékaři a sestry v nich pracují. Urocentrum Brno je nadále v provozu. Každý objednaný pacient bude vyšetřen. U pacientů, kteří byli objednání na odběry platí, že jim budou odběry provedeny. Každému pacientovi, který by vzbuzoval sebemenší podezření na infekční onemocnění, měříme dotykovým laserovým teploměrem tělesnou teplotu při vstupu do Urocentra. Pokud má zvýšenou teplotu, není mu umožněn ani vstup do čekárny.

Nezpochybnuji opatření vlády a dodržujeme je. Dovoluji si však připomenout, že okres Brno - město má 379 526 obyvatel. K datu 7. dubna tedy více jak měsíc po vypuknutí epidemie je na okrese Brno město pozitivně testovaných na koronavirus 115 lidí tedy 0,3 % obyvatel. Ani jeden obyvatel města Brna od vypuknutí epidemie na koronavirus nezemřel. Jsou to čísla nesrovnatelně příznivější, než údaje o většině jiných onemocnění, které zde léčíme.

Charakteristika pracoviště - O nás

Urocentrum Brno je ambulantní zdravotnické zařízení zabývající se celou šíří urologie a sexuologií. Urocentrum Brno založil a do současnosti vede MUDr. René Skoumal. Naše zdravotnické zařízení zahájilo svou činnost 2.9.1994. V tento první ordinační den přišlo na vyšetření prvních 11 pacientů, k 31.12.2011 mělo Urocentrum Brno v péči 31 359 pacientů.

Velmi si vážíme důvěry s námi pravidelně spolupracujících asi sto dvaceti zdravotnických zařízení od praktických lékařů, přes internisty a gynekology až po Fakultní nemocnice.

Náplní naší práce je veškerá ambulantní diagnostika a léčba onemocnění ledvin a močových cest. Děti léčíme až po dosažení věku 15-ti let. Podstatný objem poskytované péče tvoří léčba onemocnění prostaty, jejího nezhoubného zvětšení a dále diagnostika nádorů a zánětů prostaty. V oblasti nadstavbových oborů urologie se specializujeme zejména na léčbu močových infekcí a na diagnostiku a léčbu úniku moče - močové inkontinence. Provozujeme specializovanou urodynamickou laboratoř a poradnu pro neoperační léčbu poruch udržení moče. Další oblastí našeho zvýšeného odborného zájmu je léčba sexuálních poruch – viz záložka sexuologické vyšetření. V oblasti léčby neplodnosti těsně spolupracujeme s Centrem asistované reprodukce prof. MUDr. Pavla Ventruby DrSc., FN Brno.

Pacienty v Urocentru přijímáme s doporučením odesílajícího lékaře i bez jakéhokoliv doporučení. Nicméně pokud pacient doporučení má, pak se snažíme s odesílajícím lékařem maximálně spolupracovat. Pacient od nás dostává při každé návštěvě písemnou zprávu a při stanovení diagnózy celostránkový souhrn vyšetření pro svého odesílajícího lékaře. Odesílajícímu lékaři jsme kdykoliv k dispozici pro potřebu případné konzultace o jeho pacientovi.

Klademe dále důraz na spolupráci s rodinou pacienta, pokud si to pacient přeje. Uvítáme přítomnost jiného rodinného příslušníka při vyšetření a snažíme se např. manželce nebo dospělým dětem našeho nemocného vysvětlit, jak mohou přispět k jeho léčbě v domácím prostředí.

Pokud stav našeho nemocného vyžaduje hospitalizaci, pak velmi úzce spolupracujeme s nemocnicí, kde je pacient hospitalizován. Tím nabízíme našim pacientům péči od prvního kontaku, přes diagnózu, případnou operaci a následnou pooperační péči.

BĚŽNÁ ORDINAČNÍ
DOBA

Pondělí - Pátek
8:00 - 14:00

SPECIALIZOVANÉ PORADNY

Pondělí a Čtvrtek
14:00 - 18:00

UPOZORNĚNÍ PRO
AKUTNÍ PACIENTY

Dostavte se prosím v dopoledních hodinách s nějakou močí v močovém měchýři. Provedeme laboratorní vyšetření a ošetříme Vás ve stejný den po běžné ordinační době na základě výsledků z laboratoře.